Dyslexie


Wanneer een kind mee gaat doen aan onze cursus en hij/zij is dyslectisch dan willen wij daar graag voorafgaande aan de eerste les van op de hoogte worden gesteld. Dit kan d.m.v. een kopie van een dyslexieverklaring of een verklaring van de school die uw kind bezoekt. Om te voorkomen dat dyslexie en het gewoon te veel fouten maken door het kind met elkaar wordt verwisseld vragen wij om een dergelijke verklaring. Wij willen alle kinderen op een eerlijke manier kunnen beoordelen.

Kinderen met dyslexie doen gewoon met de groep mee, met dit verschil, dat er bij hen wat meer rekening wordt gehouden met het feit dat zij vaker en meer fouten maken dan andere kinderen. Maar ook hen zal, net als alle andere cursisten, gewezen worden op de hoeveelheid gemaakte fouten.
Bij ieder kind is het belangrijk dat er ook benadrukt wordt wat ze goed hebben gedaan. Bij dyslectische kinderen is dat laatste zo mogelijk nog belangrijker en zullen wij daarom juist dat benadrukken.

Bij de online cursus kunnen de kinderen het lettertype groter maken, dit is voor dyslexieleerlingen duidelijker te lezen. Het huiswerk wordt automatisch nagekeken.

Regelmatig horen we van ouders dat hun dyslectische kind profijt heeft gehad van het volgen van onze typecursus. Hun woordenschat is vooruitgegaan.

Leraren, logopedisten en remedial teachers onderschrijven het nut van een cursus blindtypen. Wij streven ernaar om alle kinderen op een leerzame en leuke manier typen te leren.


Voordelen


Door regelmatig te oefenen krijgen de leerlingen niet alleen toetsenbordvaardigheid, maar leren ook de letters beter te herkennen.

Op veel scholen mogen kinderen met dyslexie met een computer werken, door goede beheersing van het toetsenbord zijn ze met hun huiswerk bezig en niet met het zoeken van de letter op het toetsenbord.


ja
ja