Dyslexie

Wanneer een kind mee gaat doen aan onze cursus en hij/zij is dyslectisch dan willen wij daar graag voorafgaande aan de eerste les van op de hoogte worden gesteld. Dit kan d.m.v. een kopie van een dyslexieverklaring of een verklaring van de school die uw kind bezoekt. Om te voorkomen dat dyslexie en het “gewoon” te veel fouten maken door het kind met elkaar wordt verwisseld vragen wij om een dergelijke verklaring. Wij willen alle kinderen op een eerlijke manier kunnen beoordelen.

Kinderen met dyslexie doen gewoon met de groep mee, met dit verschil, dat er bij hen wat meer rekening wordt gehouden met het feit dat zij vaker en meer fouten maken dan andere kinderen. Maar ook hen zal, net als alle andere cursisten, gewezen worden op de hoeveelheid gemaakte fouten. Bij ieder kind is het belangrijk dat er ook benadrukt wordt wat ze goed hebben gedaan. Bij dyslectische kinderen is dat laatste zo mogelijk nog belangrijker en zullen wij daarom juist dat benadrukken.

 


Het bij de cursus horende huiswerk moet door elk kind dagelijks worden gemaakt en nagekeken. Voor kinderen met dyslexie kan het extra moeilijk zijn hun huiswerk na te kijken. Daarbij is voor hen hulp van de
ouder(s) onmisbaar.

Bij de online cursus kunnen de kinderen het lettertype groter maken, dit is voor dyslexieleerlingen duidelijker te lezen. Ook hoeft hier het huiswerk niet na gekeken te worden. Het programma doet dit automatisch.

Regelmatig horen we van ouders dat hun dyslectische kind profijt heeft gehad van het volgen van onze typecursus. Hun woordenschat is vooruitgegaan. Leraren, logopedisten en remedial teachers onderschrijven het nut van een cursus blindtypen. Wij streven ernaar om alle kinderen op een leerzame en leuke manier typen te leren.

 Inloggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord

Voordelen:
* Door regelmatig te
oefenen krijgen de
leerlingen niet
alleen toetsen-
bordvaardigheid,
maar leren ook de
letters beter te
herkennen.
* Op veel scholen
mogen kinderen met
dyslexie met een
computer werken,
door goede beheer-
sing van het
toestenbord zijn
ze met hun huis-
werk bezig en
niet met het
zoeken van de
letters op het
toetsenbord.